जातीचे प्रमाणपत्र

महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी कामेसामान्य प्रशासन विभाग

जातीचे व नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र देण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी – २०२४ !

महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळाने 20 फेब्रुवारी 2024 रोजी एका विशेष अधिवेशनात महाराष्ट्र राज्यात सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण कायदा, 2024 एकमताने

Read More