न्या वनसमृद्धी योजना

वृत्त विशेषसरकारी योजना

कन्येच्या जन्मानिमित्त शेतकऱ्यांना होणार रोपांचे वाटप – कन्या वनसमृद्धी योजना

कन्येच्या जन्मानिमित्त शेतकऱ्यांना होणार रोपांचे वाटप, कन्या वनसमृद्धी योजनेचा लाभ घेण्याचे सामाजिक वनीकरण विभागाचे आवाहन. ज्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबात यावर्षी मुलीचा

Read More