पंचायत समिती व जिल्हा परिषद विकास आराखडा

महाराष्ट्र पंचायत समितीवृत्त विशेषसरकारी कामे

पंचायत समिती व जिल्हा परिषद विकास आराखडा (BPDP/DPDP) तयार करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना

भारतीय राज्य घटनेच्या ७३ व्या घटना दुरूस्ती अन्वये, पंचायत राज संस्थांना अधिक सक्षम बनविण्यासाठी, सत्तेचे विकेंद्रीकरण, अधिकार व जबाबदा-यांच्या प्रदानाची

Read More