परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना

वृत्त विशेषसरकारी योजनास्पर्धा परीक्षा

परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना – Scholarship Scheme for Higher Education Abroad

राज्यातील कांदळवन क्षेत्राचे व्यवस्थापन, संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी राज्यस्तरावर मुख्य वनसंरक्षक, कांदळवन यांचे नियंत्रणाखाली दिनांक २३.०२.२०१२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये कांदळवन

Read More