पेन्शन तुमच्या दारी

वृत्त विशेषजिल्हा परिषदमहानगरपालिकामहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र पंचायत समितीसरकारी कामेसरकारी योजना

प्रधान महालेखापाल कार्यालयाचे निवृत्तीधारकांसाठी ‘पेन्शन तुमच्या दारी’ सह विविध उपक्रम

प्रधान महालेखापाल कार्यालयाच्या द्वारे पश्चिम व दक्षिण महाराष्ट्रात (पुणे, नाशिक आणि कोकण विभाग कार्यक्षेत्रात) नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची सुरुवात करण्याता आली. या

Read More