प्लास्टिक क्रेट्स व ताडपत्री अनुदान

कृषी योजनावृत्त विशेष

आंबा बागायतदार शेतकऱ्यांना प्लास्टिक क्रेट्स व ताडपत्री खरेदी करण्यासाठी ७५ टक्के अनुदान

ताडपत्री अनुदान योजना महाराष्ट्र शासनाच्या जिल्हा परिषद निधी अंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सुरु करण्यात आलेली एक योजना आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील

Read More