बियाणे विक्री परवाना

आपले सरकार - महा-ऑनलाईनवृत्त विशेषसरकारी कामे

कृषी सेवा केंद्र परवाना (बियाणे, खते, कीटकनाशके विक्री परवाना) ऑनलाईन कसा काढायचा? जाणून घ्या सविस्तर माहिती

शेतीची मशागत करण्यासाठी सर्वात महत्वाचे आहे ते म्हणजे कृषी इनपुट म्हणजे बी बियाणे, खते, कीटकनाशके, बुरशीनाशके इत्यादी. हे सर्व मिळण्याचे

Read More