बीज प्रक्रिया मोहीम

कृषी योजनावृत्त विशेष

बीज प्रक्रिया मोहीम – २०२२-२३ – Seed processing campaign – 2022-23

राज्यात सन २०२१-२२ पर्यंत बीज प्रक्रिया मोहीम क्षेत्रीय स्तरावर विना अनुदानित तत्वावर लोकसहभागातून मोठ्या प्रमाणावर राबविली जात होती. सदर मोहिमेस

Read More