म्हाडा

वृत्त विशेष

म्हाडामार्फत राबविण्यात येणा-या गृहनिर्माण प्रकल्पातील घरांसाठी अनुज्ञेय चटई क्षेत्रफळ व उत्पन्न मर्यादा सुधारित उत्पन्न गट करण्याबाबत शासन निर्णय जारी

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या सदनिकांच्या वितरणासाठी तसेच महाराष्ट्र गृहनिर्माण (मिळकत व्यवस्थापन, विक्री हस्तांतरण आणि सदनिकांची अदलाबदल) विनियम

Read More