रास्त भाव दुकानांमध्ये मिनी बँक

महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी कामे

राज्यातील सर्व शिधावाटप / रास्त भाव दुकानांमध्ये मिनी बँक सुविधा उपलब्ध !

केंद्र शासनाच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने राज्य शासन व रास्त भाव दुकानदार

Read More