विठ्ठल रखुमाई वारकरी विमा छत्र योजना

महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवित्त विभागवृत्त विशेषसरकारी योजना

विठ्ठल रखुमाई वारकरी विमा छत्र योजना – Vitthal Rakhumai Warkari Insurance Scheme

महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत श्रीविठ्ठलाच्या पंढरपूर येथील वारीमध्ये दरवर्षी सुमारे १५ ते २० लक्ष वारकरी सहभागी होतात. या वारकऱ्यांचे आजारपण, अपघात

Read More