व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयांर्गत भरती

नोकरी भरतीवृत्त विशेषस्पर्धा परीक्षा

व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयांर्गत भरती – DVET Recruitment 2022

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या अधिपत्याखालील व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयांतर्गत राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (Govt. ITI) विविध

Read More