शाळांचे वर्ग सुरक्षितपणे सुरु करण्यासाठी शासन निर्णय जारी

वृत्त विशेषस्पर्धा परीक्षा

ग्रामीण भागातील 5 वी ते 12 वी व शहरी भागातील 8 वी ते 12 च्या शाळांचे वर्ग सुरक्षितपणे सुरु करण्यासाठी शासन निर्णय जारी

मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी राज्यातील कोविड परिस्थितीचा आढावा घेऊन लॉकडाऊनच्या अनुषंगाने शिफारशी करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत टास्क फोर्स नियुक्त करण्यात आलेला आहे.

Read More