शेती पिकांच्या नुकसानीकरिता मदत

महसूल व वन विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेष

अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानी साठी भरपाई मंजूर

अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळ या सारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास पुढील हंगामामध्ये उपयोगी पडावे याकरिता शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान (Input

Read More