शौचालय

महाराष्ट्र ग्रामपंचायतवृत्त विशेषसरकारी योजना

वैयक्तिक शौचालयासाठी ऑनलाईन अर्ज सुरु !

स्वच्छ भारत अभियान (ग्रा.) अंतर्गत दुसऱ्या टप्प्यात राज्यातील ग्रामीण भागातील वैयक्तिक शौचालय नसलेल्या पात्र कुटुंबांना वैयक्तिक शौचालयासाठी ऑनलाईन प्रणालीद्वारे अर्ज

Read More