२०२१-२२ शैक्षणिक वर्षासाठी १५ टक्के फी कपात

वृत्त विशेषस्पर्धा परीक्षा

२०२१-२२ शैक्षणिक वर्षासाठी १५ टक्के फी कपात करण्याचा शासन निर्णय जाहीर

कोव्हीड -१९ या महामारीच्या पार्श्वभुमीवर संपूर्ण देशात दिनांक २४ मार्च २०२० पासुन लॉकडाऊन लागु करण्यात आल्यामुळे त्याचा सामाजिक व आर्थिक

Read More