DAY-NRLM

वृत्त विशेषसरकारी योजना

DAY-NRLM अंतर्गत महिला बचत गट SHG सदस्यांना रु. 5,000 ओव्हरड्राफ्ट लाभ देण्याची योजना

आझादी का अमृत महोत्सवाचा एक भाग म्हणून, श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या ओव्हरड्राफ्ट सुविधेचा

Read More