DRDO CEPTAM Recruitment

वृत्त विशेषनोकरी भरती

संरक्षण संशोधन व विकास संघटनेत मेगा भरती – DRDO CEPTAM Recruitment 2022

संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना (DRDO) भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत आहे आणि राष्ट्राच्या सैन्यासाठी आवश्यक असलेल्या अत्याधुनिक युद्धक्षेत्र

Read More