E Shram Card

सरकारी योजनाआपले सरकार - महा-ऑनलाईनवृत्त विशेष

UMANG पोर्टल वरून असे बनवा ई-श्रम यूएएन कार्ड – E Shram Card

ई श्रम पोर्टलद्वारे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट हे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचा डेटा गोळा करणे आहे आणि एनडीयूडब्ल्यू डेटाबेस वापरला जाऊन फ्रेम

Read More