Electric Vehicle Policy 2021

वृत्त विशेष

पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ जाहीर (Electric Vehicle Policy)

राज्यात पर्यावरणपूरक अशा इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरास मोठ्या प्रमाणात चालना देण्यात येणार आहे. यासाठी वापरकर्ते आणि कंपन्यांना विविध प्रोत्साहने देणाऱ्या राज्याचे

Read More