Gold mortgage loan

अर्थ मंत्रालयवृत्त विशेष

सोनं तारण ठेऊन कर्ज घेताना फसवणूक टाळण्यासाठी या गोष्टींची काळजी घ्या !

आपल्या भारत देशामध्ये सोनं तारण ठेवून कर्ज घेण्याचं प्रमाण खूप जास्त वाढत चाललं आहे. बऱ्याच जणांना नोकरी नसल्यामुळे दैनंदिन खर्च

Read More