नोंदणी, मुद्रांक व भुमि अभिलेख विभागातील कार्यालयांविषयीच्या तक्रारींचे निरसनासाठी त्रयस्थ तक्रार निवारण व्यवस्थेबाबत शासन परिपत्रक जारी

नोंदणी व मुद्रांक विभागातील प्रशासकीय कामकाज व कार्यसूलभतेच्या संदर्भाने “आपले सरकार” पोर्टल अथवा इतर माध्यमातून नोंदणी व मुद्रांक विभागातील दुय्यम

Read more

शासकीय कामे होत नसतील तर ऑनलाईन पद्धतीने तक्रार कशी करायची? जाणून घ्या सविस्तर – (आपले सरकार तक्रार निवारण प्रणाली) Grievances Maharashtra

शासकीय कामे जर होत नसतील तर त्याची तक्रार कोठे करायची याची सविस्तर माहिती आपण येथे घेणार आहोत. या तक्रारीदवारे शासकीय

Read more