hiv Bhojan Kendra

सरकारी योजनाजिल्हा परिषदमहानगरपालिकामहाराष्ट्र शासन निर्णय - GR

शिवभोजन केंद्र वर्ग करणेबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी २०२२-२३ ! Guidelines issued regarding classification of Shiv Bhojan Kendra

शिवभोजन योजना ही शासनाची महत्वाकांशी योजना असून या योजनेद्वारे गरीब व गरजू जनतेला सवलतीच्या दराने भोजन देण्यात येते. त्यासाठी प्रचलित

Read More