ITI Admission – 2021

वृत्त विशेषस्पर्धा परीक्षा

आयटीआयसाठी प्रवेशप्रक्रिया सुरु – 2021

प्रवेश सत्र 2021 साठी राज्यातील ४१७ शासकीय आणि ५४९ खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांसाठी (आयटीआय) आज प्रवेशप्रक्रिया सुरु झाली. राज्याचे कौशल्य

Read More