jan arogya yojana

सरकारी योजनावृत्त विशेष

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना – Mahatma Jyotirao Phule Jan Arogya Yojana

राज्यात योजनेचा पहिला टप्पा दिनांक २ जुलै २०१२ पासून गडचिरोली, अमरावती, नांदेड, सोलापूर,धुळे,रायगड, उपनगरीय मुंबई, मुंबई शहर या आठ जिल्ह्यात

Read More