jeevanpramaan

वृत्त विशेषआपले सरकार - महा-ऑनलाईनसरकारी कामे

संरक्षण दलातील निवृत्तीवेतन धारकांना हयातीचा दाखला सादर करण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याची विनंती – संरक्षण मंत्रालय

संरक्षण दलातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मासिक निवृत्तीवेतन अखंडितपणे आणि वेळेवर मिळण्यासाठी हयातीचा दाखला सादर करणे ही वैधानिक गरज आहे. मात्र, 30 जून 2022 रोजी

Read More