kotwal

सरकारी कामेमहसूल व वन विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेष

कोतवालांच्या मानधनात वाढ !

राज्यातील कोतवालांनी विविध निवेदनाव्दारे कोतवाल हे शासकीय कर्मचान्यांप्रमाणेच २४ तास शासकीय कामास बांधिल असून कोतवालांची कर्तव्ये व जबाबदान्या निश्चित करण्यात

Read More
वृत्त विशेष

कोतवाल विषयी संपूर्ण माहिती – पात्रता, मानधन, कर्तव्ये आणि अधिकार

कोतवाल पद मोगल काळापासून अस्तित्वात आहे. जागल्या, रामोशी इत्यादी लोक कनिष्ठ ग्राम नोकर पोलीस पाटीलाचे मदतनीस म्हणून काम पाहत होते.

Read More