MahaDBT give it up subsidy

महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसामान्य प्रशासन विभाग

आता करा योजनांचे अनुदान शासनाला दान – MahaDBT give it up subsidy

राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा आर्थिक लाभ पात्र लाभार्थ्यांना पोहचविण्याकरिता महाआयटी मार्फत महाडीबीटी हे पोर्टल विकसीत केले आहे. महाडीबीटी पोर्टलचा उद्देश

Read More