mahades

नोकरी भरतीवृत्त विशेषस्पर्धा परीक्षा

महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयात 260 जागांसाठी भरती – MAHA DES Recruitment 2023

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई हे त्यांच्या आस्थापनेवरील नामनिर्देशनाची रिक्त असलेली खालील पदे भरण्याकरीता निवड सूची व प्रतीक्षा सूची तयार

Read More