mahapolice

परिक्षेचा निकालवृत्त विशेषसरकारी कामेस्पर्धा परीक्षा

पोलीस हवालदार/ सहायक पोलीस उपनिरीक्षक यांची सशस्त्र पोलीस उप निरीक्षक पदावर पदोन्नतीसाठीची विभागीय अर्हता परीक्षा -२०२३-२४ लेखी परीक्षा निकाल

महाराष्ट्र राज्य राखीव पोलीस बल, नागपूर व पुणे – पोलीस हवालदार/ सहायक पोलीस उपनिरीक्षक यांची सशस्त्र पोलीस उप निरीक्षक पदावर

Read More
वृत्त विशेषसरकारी कामे

पोलीस महासंचालक कार्यालयामधील दस्ताऐवजांची वर्गवारी ! Classification of documents in the office of the Director General of Police

महाराष्ट्र पब्लिक रेकॉर्ड ऍक्ट 2005 मधील महत्वाची तरतूद. सदर कायद्यातील 4, 8 व 9 कलमे महत्वाची आहेत. सरकारी फाईल गहाळ

Read More