महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत म्युकरमायकोसीसवरील औषधे रुग्णांना मोफत, शासन निर्णय जारी

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत म्युकरमायकोसीस (Mucormycosis)आजारावर उपचार करणेबाबत 18-05-2021 रोजीच्या नवीन शासन निर्णयानुसार म्युकरमायकोसीसवरील औषधे रुग्णांना मोफत मिळणार

Read more