Micro Irrigation Scheme

कृषी योजनावृत्त विशेष

थेंबा-थेंबातून सिंचनासाठी ‘सूक्ष्म सिंचन योजना’

पिकांच्या झाडाच्या मुळाशी लहानशा नळीद्वारे थेंबथेंब पाणी देण्याची आधुनिक पद्धत म्हणजे ठिबक सिंचन. या पद्धतीत, जमिनीत पाणी जिरण्याचा जो वेग

Read More