Milk FRP Committee

वृत्त विशेषमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GR

दुधाला एफआरपी साठी महत्वाचा शासन निर्णय जारी – GR Milk FRP Committee

दिनांक २५.६.२०२१ रोजी मा. मंत्री (दुग्धव्यवसाय) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी प्रामुख्याने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना “हमीभाव” मिळावा यासाठी

Read More