NHM Sangli Recruitment

नोकरी भरतीवृत्त विशेष

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सांगली येथे 107 जागांसाठी भरती – NHM Sangli Recruitment 2024

राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमांसाठी खालील तक्त्यात दर्शवल्याप्रमाणे निव्वळ कंत्राटी पध्दतीने करार तत्त्वावर खालील तक्त्यानुसार पदांसाठी पात्र ठरत

Read More