Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana

उद्योगनीतीकृषी योजनावृत्त विशेषसरकारी योजना

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजने अंतर्गत अर्ज सुरु – Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY)

भारत सरकारने 03.05.2017 रोजी 6000 कोटी रुपयांच्या एकूण वाटपासह कृषी-समुद्री प्रक्रिया आणि कृषी-प्रक्रिया क्लस्टर्सच्या विकासासाठी छत्री केंद्रीय क्षेत्र योजना, संपदा-

Read More