rights of electricity consumers

वृत्त विशेषमाहिती अधिकारसरकारी कामे

विजेचे युनिट रेट/आकार आणि वीज ग्राहकांचे अधिकार

विजेचे युनिट रेट अथवा कोणताही आकार ठरविण्याचा अधिकार महावितरणला नाही. त्यासाठी स्वतंत्र महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग आहे. जर कोणताही पैसा

Read More