udyog

उद्योगनीतीवृत्त विशेषसरकारी योजना

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील तरुणांनी उद्योग कर्जासाठी ऑनलाईन करा अर्ज

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील तरुणांना स्वतःच्या पायावर उभे राहून उद्योग, व्यवसाय करता यावा यासाठी राज्य सरकारने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास

Read More