गाव नमुना १-ब (बिन भोगवट्याच्या (सरकारी) जमिनींची नोंदवही) विषयीची संपूर्ण माहिती

मागील लेखामध्ये आपण गाव नमुना १ (जमिनींची नोंदवही), गाव नमुना १ चा गोषवारा आणि गाव नमुना १-अ (वन जमिनींची नोंदवही) विषयीची संपूर्ण माहिती पाहिली आहे, या लेखामध्ये गाव नमुना १-ब (बिन भोगवट्याच्या (सरकारी) जमिनींची नोंदवही) विषयीची संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत.

गाव नमुना १-ब (बिन भोगवट्याच्या (सरकारी) जमिनींची नोंदवही):

गाव नमुना एक-ब नमुना ही भोगवट्याच्या ( सरकारी ) जमिनीची नोंद असणारी एक दुय्यम नोंदवही आहे. ज्या गावात दहा किंवा दहापेक्षा अधिक बिन भोगवट्याच्या ( सरकारी ) जमिनीचे भूमापन क्रमांक आहेत त्या गावात ही नोंदवही ठेवण्यात येते.

यातील स्तंभ ( १ ) मध्ये भूमापन क्रमांकाची नोंद घ्यावी.

स्तंभ ( २-अ ) मध्ये क्षेत्राची नोंद हेक्टर – आर मध्ये घ्यावी.

स्तंभ ( २-ब ) मध्ये आकारणीची नोंद रु. पै. मध्ये घ्यावी.

स्तंभ ( ३ ) मध्ये बिन आकारी क्षेत्राची नोंद हेक्टर – आर मध्ये घ्यावी.

स्तंभ ( ४ ) मध्ये सार्वजनिक मार्गाधिकार आणि सुविधाधिकार उदा. निशुल्क गायरान, गुरांचा तळ, सरकारी वन, इत्यादींची नोंद घ्यावी.

स्तंभ ( ५ ) हा शेरा स्तंभ आहे.

या नोंदवहीमुळे गाव नमुना एकच्या गोषवाऱ्यातील अ – दोन या शिर्षकाखालील तपशिलाचे अचूक संकलन होण्यास मदत मिळते. या नोंदवहीमुळे विल्हेवाटीसाठी उपलब्ध जमिनीची माहिती असल्यामुळे याचा बराच उपयोग होतो.

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!