वृत्त विशेषकृषी योजनाजिल्हा परिषदमहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र पंचायत समितीसरकारी कामे

ई-पीक पाहणी व्हर्जन 2 ॲपद्वारे कायम पड/चालू पड क्षेत्राची माहिती कशी नोंदवावी?

महसूल विभागा मार्फत राज्यात ई-पिक पाहणी या प्रकल्पाद्वारे शेतकऱ्यांना आपला पीक पेरा स्वत: हून नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. या मोबाईल ॲपद्वारे शेतकरी आपल्या पिकांच्या नोंदी, बांधावरच्या झाडांच्या नोंदी, व चालू पड/कायम पड क्षेत्राच्या नोंदी अक्षांस व रेखांशासह नोंदविण्याची सोय देण्यात आलेली आहे. ई-पीक पाहणी व्हर्जन 2 या मोबाईल ॲपमध्ये कायम पड/चालू पड क्षेत्राची माहिती कशी नोंदवावी ? या विषयी सविस्तर माहिती आपण या लेखा मध्ये पाहणार आहोत.

ई-पीक पाहणी व्हर्जन 2 ॲप डाउनलोड करा आणि कायम पड/चालू पड क्षेत्राची माहिती नोंदवा! (E Peek Pahani Version-2 App):

शेतकरी बंधुनो हे लक्षात ठेवा कि ई – पीक पाहणी ॲपद्वारे पिकांची माहिती नोंदविण्यापूर्वी कायम पड/चालू पड क्षेत्राची माहिती नोंदविणे आवश्यक आहे.  ई-पीक पाहणी व्हर्जन-२ ॲप डाउनलोड करून मोबाईल मध्ये इन्स्टॉल करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.

https://play.google.com/store/apps/E-Peek Pahani App

ई-पीक पाहणी व्हर्जन-२ ॲप मोबाईल मध्ये इन्स्टॉल केल्यानंतर ओपन करून खालील स्टेप्स नुसार कायम पड/चालू पड क्षेत्राची माहिती ई-पीक पाहणी ॲप मध्ये नोंद करा.

१) ई – पीक पाहणी ॲपच्या होम पेजवर असलेल्या कायम पड/चालू पड नोंदवा या टॅबवर क्लिक करा.

२) त्यानंतर तुमच्या समोर कायम पड/चालू पड जमीन हि स्क्रीन दिसेल. आपण कायम पड/चालू पड नोंदणीसाठीच्या पानावर प्रविष्ठ व्हाल. सुरुवातीला तारीख हा पर्याय आपोआप दिसेल, जो कि कायम पड/चालू पड नोंदविण्याचा दिनांक असेल. त्यानंतर खाते क्रमांक निवडा यावर क्लिक करून हवा असलेला खाते क्रमांक निवडा. त्यानंतर शेताचा गट क्रमांक यावर क्लिक करून हवा असलेला गट क्रमांक निवडा.

३) त्यांनतर कायम पड/चालू पड प्रकार या पर्यायावर क्लिक करुन कायम पड/चालू पड या दोन पर्यायांपैकी हवा असलेला पड चा योग्य प्रकार निवडा.

कायम पड-चालू पड
कायम पड-चालू पड

चालू पड नोंदविण्याची प्रक्रिया:

१) आता आपण चालू पड नोंदविण्याची प्रक्रिया जाणून घेऊ. त्यासाठी तुम्ही कायम पड/चालू पड यापैकी चालू पड हा पर्याय निवडा.

२) त्यानंतर चालू पड चे वेगवेगळे १८ पर्याय दिसतील उदा. चराई पड, गवत पड, झाडी पड, बगीचा पड़ इत्यादी त्यापैकी यादी स्क्रोल करून आपणास हवा असलेला प्रकार निवडा. त्यानंतर कायम पड/चालू पड जमीन क्षेत्र भरण्यासाठी दिलेल्या टॅब मध्ये चालू पडचे क्षेत्र भरावे.

३) त्यानंतर बरोबर या चिन्हावर क्लिक केल्यावर माहितीची पुष्ठी करा हि स्क्रीन उघडेल. या स्क्रीन वरील माहिती अचूक असल्याची खात्री करून वरील प्रमाणे माहिती योग्य व अचूक असल्याचे मी घोषित करत आहे, या घोषणा पत्रावर क्लिक करून स्वयंघोषणा पत्र करा व पुढे या बटनवर क्लिक करा.

४) आपण नेटवर्क मध्ये असल्यास आपण नोंदविलेली माहिती सबमिट व अपलोड झाल्याचा संदेश दाखविला जाईल. शेतकरी बंधुनो एक गोष्ट लक्ष्यात ठेवा की चालू पड क्षेत्र हे त्या हंगामासाठी नोंदविता येईल. पुढील हंगामामध्ये एक क्षेत्र लागवडीसाठी उपलब्ध असेल. जर आपण नेटवर्क मध्ये नसाल तर आपणास आपली माहिती सबमिट झाली आहे तथापि इंटरनेट अभावी अपलोड झालेली नाही, आपण नेटवर्क मध्ये आल्यानंतर होम पेज वरील अपलोड पर्याय वापरून माहिती अपलोड करावी.

५) माहितीमध्ये दुरुस्ती करावयाची असल्यास डाव्या कोपऱ्यातील रद्द या बटनवर क्लिक करावे, आपणास परत मागील पानावर नेले जाईल. आवश्यक ते दुरुस्ती करून वर सांगितल्याप्रमाणे प्रक्रिया पूर्ण करावी. शेतकरी बंधुनो या ठिकाणी महत्वाचा मुद्दा लक्षात ठेवा कि या नोंदणीसाठी मोबाईल नेटवर्क ची आवश्यकता नाही, आपण नोंदविलेली माहिती सबमिट बटन वर क्लिक करून साठविली जाईल व मोबाईल नेटवर्कमध्ये आल्यावर ती तुम्ही डॅशबोर्डवर असलेल्या अपलोड टॅबवर क्लिक करून अपलोड करू शकता.

कायम पड नोंदविण्याची प्रक्रिया:

१) आता आपण कायम पड नोंदविण्याची प्रक्रिया जाणून घेऊ. कायम पड नोंदविण्यासाठी खाते क्रमांक, गट क्रमांक निवडल्या नंतर कायम पड हा पर्याय निवडावा, कायम पड चे वेगवेगळे ८५ पर्याय दिसतील उदा. खाजगी वन, राखीव वन, डोंगर पड, वाळवंट पड, खडक पड़, मुरूम पड, खान पड इत्यादी त्यापैकी यादी स्क्रोल करून आपणास हवा असलेला प्रकार निवडा.

२) त्यानंतर कायम पड/चालू पड जमीन क्षेत्र भरण्यासाठी दिलेल्या टॅब मध्ये कायम पडचे क्षेत्र भरावे. त्यानंतर कायम पड प्रकारचा फोटो कॅमेऱ्याच्या बटनवर क्लिक करून काढावा.

३) शेतकरी बंधुनो एक गोष्ट लक्षात ठेवा कायम पड च्या सर्व प्रकारांसाठी फोटोंची आवश्यकता नाही जो प्रकार निवडल्यावर कॅमेरा बटन दिसत आहे त्यासाठी फोटो घेणे आवश्यक आहे. आणि जो प्रकार निवडल्यावर कॅमेरा बटन दिसत नाही त्यासाठी फोटो घेणे आवश्यक नाही असे समजावे. त्यानंतर बरोबर या चिन्हावर क्लिक केल्यावर माहितीची पुष्ठी करा हि स्क्रीन उघडेल. या स्क्रीन वरील माहिती अचूक असल्याची खात्री करून वरील प्रमाणे माहिती योग्य व अचूक असल्याचे मी घोषित करत आहे या घोषणा पत्रावर क्लिक करून स्वयंघोषणा पत्र करा. व पुढे या बटनवर क्लिक करा.

४) आपण नेटवर्क मध्ये असल्यास आपण नोंदविलेली माहिती सबमिट व अपलोड झाल्याचा संदेश दाखविला जाईल. जर आपण नेटवर्क मध्ये नसाल तर आपली माहिती सबमिट झाली आहे तथापि इंटरनेट अभावी अपलोड झालेली नाही, आपण नेटवर्क मध्ये आल्यानंतर होम पेज वरील अपलोड पर्याय वापरून माहिती अपलोड करावी.

५) माहितीमध्ये दुरुस्ती करावयाची असल्यास डाव्या कोपऱ्यातील रद्द या बटनवर क्लिक करावे. आपणास परत मागील पानावर नेले जाईल. आवश्यक ते दुरुस्ती करून वर सांगितल्याप्रमाणे प्रक्रिया पूर्ण करावी. महत्वाचे : (कायम पड क्षेत्र हे प्रति कृषी वर्षांत प्रत्येक सर्व्हे नंबरसाठी एकदाच नोंदवावी लागेल.)

६) शेतकरी बंधुनो याठिकाणी महत्वाचा मुदा लक्षात ठेवा कि या नोंदणीसाठी मोबाईल नेटवर्क ची आवश्यकता नाही, आपण नोंदविलेली माहिती सबमिट बटन वर क्लिक करून साठविली जाईल व मोबाईल नेटवर्कमध्ये आल्यावर ती तुम्ही डॅशबोर्डवर असलेल्या अपलोड टॅबवर क्लिक करून अपलोड करू शकता.

अश्या प्रकारे आपण आपल्या कायम पड क्षेत्राची नोंद ई-पीक पाहणी ॲपद्वारे सहजरित्या करू शकता. जर तुम्हाला आणखी काही प्रश्न असतील तर ॲपमधील मदत या बटनवर क्लिक करून तिथे दिलेल्या प्रश्न उत्तरमधून आपल्या प्रश्नांचे निराकरण करू शकता. तसेच ई-पीक पाहणी ॲपमधील अभिप्राय नोंदवा या टॅबवर क्लिक करून आपला अभिप्राय नोंदवू शकता.

हेही वाचा – ई-पीक पाहणी व्हर्जन 2 ॲपद्वारे पिकांची माहिती कशी नोंदवावी?

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!

शेअर करा:
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now
Instagram Channel Join Now

2 thoughts on “ई-पीक पाहणी व्हर्जन 2 ॲपद्वारे कायम पड/चालू पड क्षेत्राची माहिती कशी नोंदवावी?

  • Digvijay Kadu

    Chukun mazakadun chalu pad nond zali ahe ani ti submit pn zali ahe . mla ti ata edit nhit r delete kraychi ahe pn ti hot nahiye…kase delete krta yeil…

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.