अविश्वास ठराव

वृत्त विशेषमहाराष्ट्र ग्रामपंचायतसरकारी कामे

Grampanchayat Avishwas Tharav : महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सरपंच व उप-सरपंच अविश्वास ठराव

गावच्या ग्रामपंचायत मधील गैरप्रकारांना आळा बसण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ३५ व १९७५ च्या नियमात (Avishwas Tharav)

Read More