आंगणवाडी सेविकांसाठी मेक इन इंडिया स्मार्ट फोन

सरकारी योजनावृत्त विशेष

आंगणवाडी सेविकांसाठी मेक इन इंडिया स्मार्ट फोन

आंगणवाडी सेविकांना प्रभावी सेवा देता यावी यासाठी, सरकारी ई–मार्केट द्वारा खरेदी केलेल्या स्मार्ट फोन द्वारे त्यांच्या सबलीकरणाची तरतूद आहे. आंगणवाडी

Read More