कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय

कृषी पशुसंवर्धन दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी कामे

कृषी विद्यापीठातील शिक्षकांच्या सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा ६२ वरून ६० वर्ष

कृषि व पदुम विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. १ येथील दि.४.४.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील कृषि विद्यापीठामधील सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापक,

Read More