कुक्कुटपालन अनुदान योजना

सरकारी योजनाजिल्हा परिषदमहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र पंचायत समितीवृत्त विशेष

कुक्कुटपालन अनुदान योजना : कुक्कुट विकास गट स्थापन करण्यासाठी अर्ज सुरु – Poultry Scheme

महाराष्ट्र राज्यातील 302 तालुक्यामध्ये कुक्कुट पालनास चालना देण्यासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्वावर सघन कुक्कुट विकास गटाची स्थापना करणे या योजनेसाठी जिल्हास्तरीय

Read More