कुसुम सौर कृषीपंप

उद्योग उर्जा व कामगार विभागमहाराष्ट्र ग्रामपंचायतवृत्त विशेषसरकारी योजना

कुसुम सौर कृषीपंप योजने अंतर्गत महावितरण देणार 2 लाख सोलर पंप, शासन निर्णय जारी !

शासनाने नव्याने मंजुर केलेल्या १,००,००० पारेषण विरहित सौर कृषीपंप स्टेट नोडल एजन्सी (महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण) मार्फत महावितरण कंपनीकडून राज्यातील

Read More