कृषि

कृषी योजनावृत्त विशेषसरकारी योजना

कृषि यांत्रिकीकरण योजना; ट्रॅक्टर अनुदान निधी वितरित

महाराष्ट्रात सुमारे ८०% शेतकरी हे अल्प व अत्यल्प भूधारक आहेत. यांत्रिकीकरणासाठी लागणारे यंत्र/औजारे शेतकरी त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे खरेदी करु शकत

Read More