तलाठी

महसूल व वन विभागवृत्त विशेषसरकारी कामे

तलाठ्यांनी सज्जा मुख्यालयी उपस्थित राहण्याबाबत नवीन शासन निर्णय जारी !

तलाठी हे क्षेत्रीय स्तरावरील सर्व सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचे पद असून जनतेस आवश्यक असलेल्या विविध प्रकारच्या दाखल्यांसाठी तलाठी कार्यालयाशी

Read More