दहावी प्रश्नपेढी

वृत्त विशेषस्पर्धा परीक्षा

दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या सरावासाठी प्रश्नपेढी – Maharashtra 10th and 12th Qestion Paper

कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शाळा पूर्णवेळ सुरू राहू शकल्या नाहीत. तथापि, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी ऑनलाईन माध्यमातून शिक्षण

Read More