दूध अनुदान

वृत्त विशेष

टॅगिंग न झाल्यास दूध अनुदान नाही

शेतकऱ्यांच्या नावाखाली एजंटांकडून दूध गोळा करणाऱ्या काही डेअरी प्रकल्पांना टॅगिंग प्रणाली अडचणीची वाटते आहे. त्यामुळे थेट दूध अनुदान योजनेला आतून

Read More