नुकसान भरपाई

कृषी योजनावृत्त विशेषसरकारी कामेसरकारी योजना

शेताच्या नुकसानीची अशी मिळवा भरपाई

महाराष्ट्रातील विविध भागात झालेल्या गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. अशा शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला असेल आणि

Read More