प्रवास भत्यात सुधारणा

महाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेष

जिल्हा परिषदेतील ग्राम सेवक/ग्राम विकास अधिकारी यांच्या कायम प्रवास भत्यात सुधारणा करण्याबाबत शासन निर्णय जारी

जिल्हा परिषदेतील ग्राम सेवक/ग्राम विकास अधिकारी यांच्या कायम प्रवास भत्यात सुधारणा करण्याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. खालील शासन निर्णयातील

Read More